@teamsaantstuur Interessante discussie over de (on)mogelijkheden van #zelfstandigeteams @GemeenteUtrecht. Praat mee! https://t.co/RnqJ4pQbBb 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur Komen er binnen vijf jaar ook bij @GemeenteUtrecht meer #zelfstandigeteams? Laat jouw mening horen via http://t.co/HkaCSetas2! 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur #Zelfstandigeteams in de gemeente #utrecht een wilde droom of straks aan de orde van de dag? Praat mee: http://t.co/pxnbnxf2EO #management 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur #Zelfstandigeteams in de gemeente Utrecht een wilde droom of straks aan de orde van de dag? Praat mee: publicpapersutrecht.nl 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur @deboerleo Hallo leo, hoe kom ik bij de case terecht? Via #Verander2015 kom ik er niet bij. Vriendelijke groet. 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur Nog even en dan gaat de Public Paper 'Teams aan het stuur!' online. De HR-strategen nodigen iedereen uit om mee te discussiëren. 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur @moniquedenb Leuk dat je ons volgt! 5 jaar 11 maanden geleden
@teamsaantstuur Buiten#stadskantoor030 5 jaar 12 maanden geleden
@teamsaantstuur Wij zijn op weg #stadskantoor030 5 jaar 12 maanden geleden
@teamsaantstuur Mijn eerste tweetje, net voor de ontruiming #stadskantoor030 5 jaar 12 maanden geleden

Het is mooi geweest

Het kantoor is geen pretpark
Judith Mair stelt in een provocerend betoog de mislukking van de nieuwe organisatie en de zwakke plekken ervan aan de kaak. Ze houdt een pleidooi voor klassieke waarden als plichtsgetrouwheid, discipline en verplichte omgangsvormen. De organisatieprincipes, die Mair hanteert zoals strikte regels, vaste werktijden, werkkleding, niet tutoyeren en een verbod op modewoordjes als ‘innovatief’, ‘creatief’ of ‘interdisciplinair’, staan in schril contrast met de huidige managementtrends. In haar ideale organisatie staan het stellen van grenzen en het erkennen van plichten centraal.

De leiding biedt randvoorwaarden
Het is de plicht van het management om het werkproces te structureren en te organiseren. De leiding moet de randvoorwaarden bieden, zodat de medewerker zich geconcentreerd en voortdurend aan zijn taak kan wijden. Centraal moet de taak staan die de medewerker is toegewezen, het werkproces moet gestructureerd worden en de leidinggevende moet naar vermogen de medewerker voor stress en onnodige inspanning behoeden.

Bureaucratische hiërarchie als oplossing
Voor Mair heeft de ‘Nieuwe economie’ grote problemen veroorzaakt: onzekere leidinggevenden, chaotische werkprocessen, overspannen zichzelf uitbuitende medewerkers, emotionele chantage als sturingsprincipe, verloren kennis, verpakking in plaats van inhoud. In het boek ‘Het is mooi geweest’ worden de verworvenheden van de moderne organisatie successievelijk onder de loep genomen, veroordeeld en wordt de bureaucratische hiërarchie als oplossing voorgesteld.

Altijd connected is geen vrijheid
In onze ogen is het boek van Mair volkomen helder, in de hoofdstukken 1 en 2 wordt de boodschap scherp neergezet. Vervolgens krijg je meer en meer het gevoel dat zij zichzelf aan het herhalen is. Meerwaarde heeft, wat ons betreft, hoe zaken als bereikbaarheid, scheiding tussen werk en privé en virtuele netwerken en dergelijke benaderd worden. Niet zozeer als een zegen voor de medewerker - zoals het vaak wordt gebracht - maar als een sluw middel van de werkgever om het aantal werkuren te vergroten. Het ideaal van de moderne werknemer met laptop, mobieltje en altijd connected met de centrale server, geeft de werknemer alle vrijheid die hij wenst. Zonder contouren of grenzen echter breidt het werk zich uit, het leidt tot ontbinding van de onderneming en gaat ten koste van de werknemer, zo stelt Mair.

Niet duidelijk wordt of de voorgestelde oplossing ook werkt in de praktijk. Presteren organisaties die volgens Mair’s principes werken, beter? Het lijkt Mair niet om de bewijsvoering te gaan maar om het aanzwengelen van de discussie.

Mair, J., (2003), Het is mooi geweest, Frankfurt am Main: Eichborn AG.

U bent hier